Vad menas med bostadsrätt?

Begreppet bostadsrätt betecknar den lägenhet man har. När man köper en bostadsrätt så köper man ingen fysisk lägenhet utan man köper en rätt att nyttja en viss lägenhet.
Den rätten man har för att nyttja en viss lägenhet ger dig en möjlighet att utforma ditt boende nästan så som du vill ha det, du får nämligen renovera, tapetsera, byta golv osv och detta har du igen om du en dag ska sälja.
Mer om vad man får och inte får göra inne i lägenheten samt utanför lägenheten finns att läsa under fliken renovering och ombyggnation på hemsidan samt våra stadgar. En del renoveringar kräver styrelsens godkännande först.
Tillsammans med alla dina grannar i föreningen Frögårdarna är ni medlemmar i den ekonomiska föreningen som då i sin tur äger fastigheterna Rågen och Havren.
Man är själv med och äger allt från lägenheterna till de gemensamma utrymmena samt gårdarna till lägenheterna och de övriga gemensamma ytorna utomhus.


Vad menas med att bo i en bostadsrättsförening?

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans med andra får möjlighet att utveckla sitt boende och miljön runtomkring på bästa sätt. Med hjälp av förslag och idéer från alla medlemmar kan man forma föreningen på sitt sätt.
Som medlem i en bostadsrättsförening har man inte bara ett ansvar för sin lägenhet och att hålla den och sin gård i gott skick. Man har även tillsammans i en bostadsrättsförening ett ansvar att hjälpas åt med att sköta området, hålla det rent och snyggt samt följa våra gemensamt antagna ordningsregler.


Medlemskap

När man köper en bostadsrätt måste man söka medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats. Om styrelsen inte skulle godkänna ett medlemskap kan frågan prövas i hyresnämnden. Styrelsen kan inte neka medlemskap utan att ha mycket goda skäl för det.


Vem äger bostadsrättsföreningen?

En bostadsrättsförening ägs alltså gemensamt av dess medlemmar. En missuppfattning som ibland råder är att någon annan (t.ex. HSB, Riksbyggen) äger föreningen. Så är inte fallet utan det är vi medlemmar i BRF Frögårdarna som äger föreningen gemensamt och ansvarar för att den fungerar.


Varför betalar man en månadsavgift?

Eftersom man är medlem i en förening så är man alltså inte en hyresgäst av sin lägenhet och därav betalar man inte någon hyra. Utan man betalar istället en avgift, vilket oftast benämns månadsavgift, som är till för att täcka de gemensamma kostnaderna föreningen har. Det kan tex vara takbyte, fönster och dörrbyte, målning av fasaden, ordna med nya lekparker osv.
Styrelsen följer en s.k. underhållsplan där alla större renoveringar finns med, men utöver den så tillkommer det även andra mindre renoveringar som alla tillsammans är med att önska fram.


Varför höjs månadsavgiften?

BRF Frögårdarna försöker jobba både strategiskt och långsiktigt med bostadsrättsföreningens ekonomi och vi vill skapa en trygghet för alla medlemmar. Styrelsens långsiktiga arbete och framförhållning med underhållsplanen har medfört att vi har hög kreditvärdighet hos banken
vilket ger oss låga räntor vid lån och därmed mer pengar tillbaka till oss.


I varje bostadsrättsförening sitter en styrelse

Styrelsen är en grupp medlemmar som har valts av övriga medlemmar på Årsstämman, och därmed tagit på sig ansvaret att sköta föreningens löpande förvaltning.
Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men viktigt att komma ihåg är att alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.
Se hemsidan för att lära känna din styrelse, vem vet, kanske råkar det vara din granne som är ledamot?
Altorpet Consulting sköter vår administration, samt utför några andra tjänster som föreningen har avtalat om. De ger även stöd i form av information till styrelsemedlemmarna, så styrelsen kan göra ett fullgott arbete.


Medlemmarna bestämmer gemensamt via årsstämman

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har närvarorätt på den årsstämma som hålles en gång per år. En rösträtt per lägenhet. På årsstämman beslutar man gemensamt kring ärenden som rör föreningen, det är därför mycket viktigt att alla medlemmar är med vid årsstämman och aktivt deltar i gemensamma beslut.
Var aktiv, skriv till exempel motioner till stämman och var med på mötet. Observera att det endast kan tas beslut i frågor som kommit via motion till stämman, man kan alltså inte ta upp en oanmäld fråga och förvänta ett beslut på samma stämma. 
Det är alla gemensamt som bestämmer i föreningen och beslutar tillsammans på stämman.