Fastighetsskötsel

Jerry Wennström
Fastighetsskötare

Flyttade hit från Arjeplog 1996 och in i föreningen 1997. Har sedan dess skött om föreningens fastigheter.

Styrelsen

Tommy Lindqvist
Ordförande

Infödd Skellefteåbo som sista 35 åren innan pension arbetat i statlig sektor som projektledare både lokalt, regionalt samt nationellt inom den skogliga sektorn. Flyttade in i föreningen 1997 och engagerat mig i styrelsearbetet senaste 10 åren vilket varit intressant.

Peter Lindberg
Vice ordförande

En glad infödd Skellefteåbo tillika lycklig pensionär. Medlem i föreningen sen 1997. Varit verksam inom verkstadsindustrin under större delen av arbetslivet.

Mats Allanson
Ledamot

Flyttade till Skellefteå 1979 och började jobba på Skellefteå kommun, fritidskontoret. Bosatte jag mig på Frögatan i februari 1980, bott kvar sen dess för att jag trivs här. Varit verksam inom organisation, marknadsföring, försäljning och ledarskap i både
föreningsliv och näringsliv.

Susanne Löfvenmark
Ledamot

Bott i föreningen sedan 2019, varit med i styrelsen sedan 2020 tror jag. Sköter bl.a. hemsidan & sociala medier. Arbetar som förskollärare om dagarna.

Rebecca Persson
Ledamot (Vald till sekreterare)

Jag flyttade till Frögatan 2016 & har varit engagerad i styrelsen sedan 2017. Jag trivs väldigt bra i föreningen & uppskattar att området ligger nära naturen. Tycker att styrelsearbetet är både roligt och lärorikt. Mig träffar du kanske på i någon av våra gemensamhetslokaler, detta för att jag är engagerad i frågor såsom trivsel, inredning och inköp. Arbetar inom socialpsykiatrin.

Anders Stenberg
Ledamot

Infödd Skellefteåbo som har bott i föreningen sedan 2015, med i styrelsen sedan 2022. Innan pension arbetade jag som kvalité- och miljöansvarig.

Charlotte (Lotta) Pettersson
Ledamot

Jag har bott i föreningen sedan 2018 och är ny ledamot i styrelsen. Jag är med i informationsgruppen. Jag tycker att det är ett fint område och jag trivs mycket bra. Dagtid arbetar jag som speciallärare inriktning hörsel på Lejonströmsskolan.

Valberedning

Bo Palo
bopalo446@gmail.com
070-535 45 55

Ann-sofie Lindqvist

Vi har vakant plats till valberedningen! Kontakta styrelsen om du är intresserad av uppdraget. Vill du läsa mer, klicka här!