Varje modernt bostadsområde planeras för att fylla många behov.
Det betraktas som närmast självklart att lekplatserna och barnens väg
till dessa samt till förskola och skola skall vara trafikskyddade.
Barnen skall leka och färdas tryggt och föräldrars trivsel skall inte
störas av ängslan för onödiga faror.

Men samtidigt skall trafikens behov tillgodoses genom tillfarter till
bostadsområdena och uppställningsplatser på bekvämt avstånd. Läs nedan vilka trafikbestämmelser som gäller hos oss!