Planerar eller håller du på med att renovera din bostadsrätt?
Här finns lagarna och vad som gäller för ombyggnationer. En del renoveringar kräver styrelsens godkännande före, så läs mer här.

ROT- och RUT-avdrag

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rotavdrag eller rutavdrag. (Källa: skatteverket.se)

De uppgifterna entreprenören behöver för att ansöka om ovan avdrag är:
Föreningens organisationsnummer: 716415-1644
Ditt nationella lägenhetsnummer: 1001
Samt din adress och det lokala lägenhetsnumret.


Visst vet du att du som är över 67 år kan få gratis fixartjänster i hemmet? T.ex. byta gardiner, rengöra ovanpå skåp mm. Gå in på den här sidan och ta hjälp av fixarMalte och fixarMärta.