Fastighetsskötsel

Jerry Wennström
Fastighetsskötare

Flyttade hit från Arjeplog 1996 och in i föreningen 1997. Har sedan dess skött om föreningens fastigheter.

Styrelsen

Tommy Lindqvist
Ordförande

Infödd Skellefteåbo som sista 35 åren innan pension arbetat i statlig sektor som projektledare både lokalt, regionalt samt nationellt inom den skogliga sektorn. Flyttade in i föreningen 1997 och engagerat mig i styrelsearbetet senaste 10 åren vilket varit intressant.

Mats Allanson
Vice ordförande

Flyttade till Skellefteå 1979 och började jobba på Skellefteå kommun, fritidskontoret. Bosatte jag mig på Frögatan i februari 1980, bott kvar sen dess för att jag trivs här. Varit verksam inom organisation, marknadsföring, försäljning och ledarskap i både
föreningsliv och näringsliv.

Peter Lindberg
Ledamot

En glad infödd Skellefteåbo tillika lycklig pensionär. Medlem i föreningen sen 1997. Varit verksam inom verkstadsindustrin under större delen av arbetslivet.

Susanne Löfvenmark
Ledamot

Bott i föreningen sedan 2019, varit med i styrelsen sedan 2020 tror jag. Sköter bl.a. hemsidan & sociala medier. Arbetar som förskollärare om dagarna.

Rebecca Persson
Ledamot (Vald till sekreterare)

Jag flyttade till Frögatan 2016 & har varit engagerad i styrelsen sedan 2017. Jag trivs väldigt bra i föreningen & uppskattar att området ligger nära naturen. Tycker att styrelsearbetet är både roligt och lärorikt. Mig träffar du kanske på i någon av våra gemensamhetslokaler, detta för att jag är engagerad i frågor såsom trivsel, inredning och inköp. Arbetar inom socialpsykiatrin.

Anders Stenberg
Ledamot

Infödd Skellefteåbo som har bott i föreningen sedan 2015, med i styrelsen sedan 2022. Innan pension arbetade jag som kvalité- och miljöansvarig.

Charlotte (Lotta) Pettersson
Ledamot

Jag har bott i föreningen sedan 2018 och är ny ledamot i styrelsen. Jag är med i informationsgruppen. Jag tycker att det är ett fint område och jag trivs mycket bra. Dagtid arbetar jag som speciallärare inriktning hörsel på Lejonströmsskolan.

Valberedning

Bo Palo
bopalo446@gmail.com
070-535 45 55

Ann-sofie Lindqvist

Vi har vakant plats till valberedningen! Kontakta styrelsen om du är intresserad av uppdraget. Vill du läsa mer, klicka här!